Spring naar content

Huisstijl

Dit is een korte samenvatting van het huisstijlhandboek van Breda. Met het huisstijlhandboek waarborgt Breda Marketing de uitvoering van de ontwikkelde huisstijl in alle communicatieuitingen on- en offline. Het huisstijlhandboek bevat algemene richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl, maar biedt eveneens ruimte voor eigen creativiteit en invulling.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met marketing@breda-marketing.pk2.pageking.dev.